Jalla! Jalla!

صيغة المصدر Infinitiv

Posted in أقسام الكلام ordklasser, الفعل Verb by Arabvoice on 24 September، 2012

   تنتهي صيغة المصدر  دائماً بحرف   a-     

 أما إذا كان آخر الصيغة الأساسية حرف a-

.نجد  أنها تستخدم دون تغيير مثل

  öppna , fråga

أما إذا إنتهت الصيغة الأساسية للفعل بحرف صامت فحتى نحصل على المصدر يجب إضافة الحرف  a-

Regelbundna Verb

Grupp 1

imperativ infinitiv presens preteritum perfekt
فعل الأمر + a المصدر المضارع الماضي البسيط الماضي التام
Grundform + a infinitiv
الصيغة الأساسية + a المصدر
يطبخ laga att laga lagar lagade har lagat
ينظر titta att titta tittar tittade har tittat
تحدث tala att tala talar talade har talat
يفتح öppna att öppna öppnar öppnade har öppnat
يعمل arbeta att arbeta arbetar arbetade har arbetat
يلعب spela att spela spelar spelade har spelat
يدرس studera att studera studerar studerade har studerat
يغسل tvätta att tvätta tvättar tvättade har tvättat
يستمع lyssna att lyssna lyssnar lyssnade har lyssnat
يقابل träffa att träffa träffar träffade har träffat
يحزم packa att packa packar packade har packat
يسبح bada att bada badar badade har badat
يدفع betala att betala betalar betalade har betalat
يتوقف stanna att stanna stannar stannade har stannat
تمطر regna att regna regnar regnade har regnat
يقترض låna att låna lånar lånade har lånat
يرسل skicka att skicka skickar skickade har skickat
يحضر hämta att hämta hämtar hämtade har hämtat
ينتظر vänta att vänta väntar väntade har väntat
يجد hitta att hitta hittar hittade har hittat
يعمل jobba att jobba jobbar jobbade har jobbat
ينتظر vänta att vänta väntar väntade har väntat
يتسوق handla att handla handlar handlade har handlat
يرمى kasta att kasta kastar kastade har kastat
يقفز hoppa att hoppa hoppar hoppade har hoppat
يرسم rita att rita ritar ritade har ritat
يدبر fixa att fixa fixar fixade har fixat
يلعب spela att spela spelar spelade har spelat
يقدم lämna att lämna lämnar lämnade har lämnat
يتمرن träna att träna tränar tränade har tränat
يسأل fråga att fråga frågar frågade har frågat

Grupp 2 A

imperativ

infinitiv

presens

preteritum

perfekt

يدق الجرس ring! att ringa ringer ringde har ringt
يحس- يشعر känn! att känna känner kände har känt
يغلق stäng att stänga stänger stängde har stängt
يغسل skölj att skölja sköljer sköljde har sköljt
يبني bygg att bygga bygger byggde har byggt
يضع ställ att ställa ställer ställde har ställt
يحلم dröm att drömma drömmer drömde har drömt
يؤووي rym att rymma rymmer rymde har rymt
يحجز beställ att beställa beställer beställde har beställt
يملأ fyll att fylla fyller fyllde har fyllt
يسمع hör att höra hör hörde har hört
يقود kör att köra kör körde har kört
يعلم lär att lära lär lärde har lärt
يحرك rör att röra rör rörde har rört
يستأجر hyr att hyra hyr hyrde har hyrt

Grupp 2 b

imperativ

infinitiv

presens

preteritum

perfekt

يقرأ läs att läsa läser läste har läst
يشتري köp! att köpa köper köpte har köpt
يدخن rök att röka röker rökte har rökt
يركب åk att åka åker åkte har åkt
يقابل möt att möta möter mötte har mött
يفكر tänk att tänka tänker tänkte har tänkt
يلعب lek att leka leker lekte har lekt
يقلي stek att steka steker stekte har stekt
ينفخ blås att blåsa blåser blåste har blåst
يبدل byt att byta byter bytte har bytt
ينبه väck att väcka väcker väckte har väckt
يساعد hjälp att hjälpa hjälper hjälpte har hjälpt
يرعى sköt att sköta sköter skötte har skött
يعتقد tyck att tycka tycker tyckte har tyckt

Grupp 3

imperativ

infinitiv

presens

preteritum

perfekt

يسكن bo att bo bor bodde har bott
يشعر att må mår mådde har mått
يلبس klä att klä klär klädde har klätt
يجدف ro att ro ror rodde har rott
يعتقد tro att tro tror trodde har trott
يهرب fly att fly flyr flydde har flytt
يخيط sy att sy syr sydde har sytt

تمارين على الأفعال

Advertisements

Comments Off on صيغة المصدر Infinitiv

%d bloggers like this: