Jalla! Jalla!

الأعداد Räkneord

Posted in الأعداد Räkneord by Arabvoice on 3 October، 2009

This slideshow requires JavaScript.

Räkneord الأعداد

الأعداد هي قسم من أقسام الكلام وتنقسم لنوعين :

الأول   : نسميه العدد الأصلي grundtal

الثاني  : يسمى العدد الترتيبي Ordningstal


ordningstal och grundatal

0 noll
1 en, ett 1st första
2 två 2nd andra
3 tre 3rd tredje
4 fyra 4th fjärde
5 fem 5th femte
6 sex 6th sjätte
7 sju 7th sjunde
8 åtta 8th åttonde
9 nio 9th nionde
10 tio 10th tionde
11 elva 11th elfte
12 tolv 12th tolfte
13 tretton 13th trettonde
14 fjorton 14th fjortonde
15 femton 15th femtonde
16 sexton 16th sextonde
17 sjutton 17th sjuttonde
18 arton 18th artonde
19 nitton 19th nittonde
20 tjugo 20th tjugonde
21 tjugoen, tjugoett 21st tjugoförsta
22 tjugotvå 22nd tjugoandra
30 trettio 30th trettionde
40 fyrtio 40th fyrtionde
50 femtio 50th femtionde
60 sextio 60th sextionde
70 sjuttio 70th sjuttionde
80 åttio 80th åttionde
90 nittio 90th nittionde
100 hundra 100th hundrade
1,000 tusen 1,000th tusende
million en miljon
billion en miljard
trillion en biljon

tretusensexhundrafemtiåtta = 3658

MY SCHOOL TEACHER

Advertisements

Comments Off on الأعداد Räkneord

%d bloggers like this: