Jalla! Jalla!

جمع الأسماء المزيدة بلواحق الإشتقاق


هناك أسماء تصاغ من كلمات أخرى

وذلك بأن نضيف الى تلك الكلمة

لاحقة تسمى لاحقة الإشتقاق avleedningsändelse

ومن أهم لواحق الاشتقاق

are

والأسماء التي يكون آخرها are-  تكون :

  • مشتقة من فعل
  • تصف الشخص الذي يقوم بهذا الفعل ( أي الفاعل )

مثال :

مُدخن ( الشخص الذي يدخن ) en rökare

سائق ( الشخص الذ يسوق السيارة )   en förare
  • وتحدد لاحقة الاشتقاق جنس الكلمة من حيث كونها من كلمات en أو كلمات ett
  • كما تتحكم لاحقة الاشتقاق أيضاً في صيغة جمع الكلمة .
  • الأسماء التي آخرها are- من كلمات en دائماً  / ويدل معناها على فاعل الفعل / وهي لاتتغير في صيغة الجمع
plural جمع Singular مفرد
rökare مُدخنين en rökare مُدخن
köpare مشترين en köpare مشتري
völgare ناخبين en väljare ناخب
löntagare اجراء en löntagare أجير
ägare مُلاك en ägare مالك
  • أما الأسماء التي آخرها ning-
  • فهي عادة من الأسماء المشتقة من فعل
  • تشير في معناها الى الفعل ذاته أو النتيجة المترتبة عليه ( نقول بالعربي مصدر الفعل)

مثال :

حسب ـ حساب          räkna+ ning ———   räkning

  • لاحظ أن حرف الــ a قبل ning- يختفي دائماً
  • الأسماء المشتقة التي أخرها ning- تكون دائماً من كلمات en وتلحق بآخرها صيغة الجمع ar-
plural جمع Singular مفرد
övningar تدريبات en övning      +ar تدريب
räkningar حسابات en räkning     +ar حساب
lösningar حلول en lösning     +ar حل
hälsningar تحيات en hälsning   +ar تحية

Advertisements

Comments Off on جمع الأسماء المزيدة بلواحق الإشتقاق

%d bloggers like this: